Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1763

Tytuł:

uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Czarna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1763
Hasła:Alkohol

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzwola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2682

  uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubycza Królewska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2683

  uchwała nr XXXV/296/10 Rady Gminy w Czarnej z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

  W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1762

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1761

  uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1760

  uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1759

  uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1758

  sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębica za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.