Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

Tytuł:

uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemyśl.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Przemyśl
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1764
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.1578

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Przemyśl z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemyśl

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Biłgoraj.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.395

  uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2800

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniejewo.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1763

  uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1762

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1761

  uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1760

  uchwała nr XXII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/179/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji Tymczasowego Targowiska Gminnego w Czarnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1759

  uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.