Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1766

Tytuł:

program Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2021 dla Gminy Czarna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy w Czarnej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1766
Hasła:Ochrona środowiska

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2308

  uchwała nr XXV/225/09 Rady Gminy w Czarnej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna na lata 2009-2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1646

  uchwała nr XIV/126/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.40.39

  uchwała nr XXII/187/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarna Białostocka na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.59

  uchwała nr XXIII/194/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Hałas samolotów

  Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1765

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Hyżne z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1763

  uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1762

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1761

  uchwała nr XXII/203/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.