Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1768

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/651/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Miasta Rzeszowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1768
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.447

  uchwała nr V/70/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.2312

  uchwała nr XVII/337/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.506

  uchwała nr VII/96/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2011

  uchwała nr LXII/1048/09 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie trybu udzielania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3194

  uchwała nr XXI/438/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1767

  uchwała nr XXVI/264/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1766

  program Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. Program Ochrony Środowiska na lata 2010-2021 dla Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1765

  zarządzenie nr 105/12 Wójta Gminy Hyżne z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1764

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1763

  uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czarna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.