Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1775

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wójt Gminy Chorkówka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1775
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.2052

  sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.320

  uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.369

  uchwała nr XXXVII/230/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.700

  uchwała nr XL/242/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2024

  uchwała nr XLVIII/294/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chorkówka

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1774

  uchwała nr 124/XXII/2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Roźwienica oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1773

  uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały własnej III/19/06 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych, od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1772

  uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIX/211/09 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 marca 2009 roku dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1770

  uchwała nr XII/154/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.