Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1943

Tytuł:

informacja Nr OSZ-4110-5(13)/2012/139/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/261-ZTO-C/139/W/OSZ/2012/EŻ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1943
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 1943

INFORMACJA NR OSZ-4110-5(13)/2012/139/EŻ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 sierpnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/261-ZTO-C/139/W/OSZ/2012/EŻ. W dniu 17 sierpnia 2012 r., na wniosek przedsiębiorcy: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną temu przedsiębiorcy. Pismem z dnia 20 lutego 2012 r. znak: PP-PP/632/2012, które wpłynęło do Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie dniu 27 lutego 2012 r., Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku ze sprzedażą źródła zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Żwirki i Wigury 10 o mocy zainstalowanej 0,035 MW, pochodzącej z przetworzenia gazu ziemnego w 1 kotle wodnym. W uzupełnieniu ww. wniosku Koncesjonariusz pismem z 24 lutego 2012 r. znak: PPPP/655/2012 (data wpływu 28 lutego 2012 r.) wniósł również o rozszerzenie zakresu działalności o wytwarzanie ciepła z nowego źródła ciepła zlokalizowanego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 o mocy zainstalowanej 0,470 MW, pochodzącego z przetworzenia gazu ziemnego w 1 kotle wodnym. Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 13 października 1998 r. Nr WCC / 261 / 139 / U / 2 / 98 / PK (ze zm.) w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła do dnia 30 października 2025 r. zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie Anna Bródka


09:35:40
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5259

  informacja nr OWA-4110-11(7)/2012/341/RK, OWA-4110-12(7)/2012/341/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 5 lipca 2012 r. nr WCC/463-ZTO-E/341/W/OWA/2012/RK i nr PCC/485-ZTO-C/341/W/OWA/2012/RK.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2391

  informacja nr DPE-4110-4(5)/2012/1251/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wydanej przedsiębiorcy Elektrociepłownia Białystok S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 21 maja 2012 r. nr WCC/281-ZTO-F/1251/W/3/2012/LW

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3994

  informacja nr OWA-4110-8(5)/2012/137/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 maja 2012 r. nr PCC/10-ZTO-A/137/W/OWA/2012/RW

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1942

  uchwała Nr XV/148/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1941

  uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1940

  uchwała Nr XXI/301/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1939

  uchwała Nr XXI/299/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicy i rondom w Kołobrzegu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1938

  uchwała Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.