Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2039

Tytuł:

uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz utworzenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-02
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Odolanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2039
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 2039

UCHWAŁA NR XVIII/138/12 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz utworzenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów oraz granice ich obwodów, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. § 3. Tracą moc: - § 2 Uchwały Nr V/38/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Odolanowie. - § 2 Uchwały Nr V/39/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hucie. - § 2 Uchwały Nr V/40/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świecy. - § 2 Uchwały Nr V/41/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Uciechowie. - § 2 Uchwały Nr V/42/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczycach. - § 2 Uchwały Nr V/43/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Garkach. - § 2 Uchwały Nr V/44/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. - § 2 Uchwały Nr V/45/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nabyszycach ze zmianami. - § 2 Uchwały Nr V/46/99 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej w Tarchałach Wielkich. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta (-) Paweł Barczak


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 2039
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2038

  uchwała nr XVIII/139/12. Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci gimnazjów oraz utworzenia granic obwodów gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.227.3632

  uchwała nr XLIII / 256 / 10 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku z na terenie Gminy i Miasta Odolanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.951

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Odolanów ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 stycznia 2012r. do porozumienia z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Odolanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1658

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Odolanów ; Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Odolanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2038

  uchwała nr XVIII/139/12. Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci gimnazjów oraz utworzenia granic obwodów gimnazjów na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2037

  uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów? na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2036

  uchwała nr XVII/235/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2035

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2034

  uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Łęka Opatowska

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.