Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/XVIII/160/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Wisznia Mała
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2039
Hasła:statuty gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

11:17

2) Traci moc załącznik nr 3 do Statutu Gminy Wisznia Mała pn. ?WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. § 3. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała. 2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Małgorzata Ottenbreit

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/VIII/71/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/XIV/128/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Szymanów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XXX/168/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 sierpnia 2009r. W sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Malin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/XXXI/174/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 września 2009r. W sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kryniczno

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/XVIII/159/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania, obniżenia i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42 a ust. 1 Karta Nauczyciela

 • uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Kotla z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/247/2010 Rady Gminy Kotla z dnia 5 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Kotla lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/260/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

 • uchwała nr XXV/108/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Strzelców, będącej drogą gminną nr 116303D

 • uchwała nr XXVIII/112/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.