Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 263.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Miejska Jeleniej Góry
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2596
Hasła:papiery wartościowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2596

UCHWAŁA NR 263.XXVIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w § 4 skreśla się ustęp 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Grodziński


12:05:21
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.666.5563

  uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.3376

  uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania oraz zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Zażalenie na brak odpowiedzi na wniosek do studium

  Prezydent Miasta ogłosił w prasie lokalnej o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (art. 11 upzp). Na składanie wniosków do projektu studium wyznaczono (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 164/XXIV/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie

 • uchwała nr 162/XXIV/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 marca 1999r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 3 w Nowej Rudzie.

 • uchwała nr XXIV.164.2012 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

 • uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Gminy Grębocice z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Nr XII/43/2007 Rady Gminy Grębocice w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grębocice

 • uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.