Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2913

Tytuł:

uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2012r. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-03-27
Organ wydający:Rada Powiatu Białobrzeskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2913
Hasła:pomoc społeczna

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5141

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4033

  uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3602

  uchwała nr 149/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4507

  uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2912

  porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej ?Powierzającym?, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego aMiastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2911

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2910

  aneks nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2909

  aneks nr 7/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2908

  ogłoszenie nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.