Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2932

Tytuł:

uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Gminy Malczyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2932
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2932

UCHWAŁA NR XXII/108/2012 RADY GMINY MALCZYCE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami) Rada Gminy w Malczycach uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


13:18:38

Przewodnicząca Rady Gminy: Mariola Kądziela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr 170/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuiją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.3307

  uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.2617

  uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oborniki Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XXXII/311/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka

 • uchwała nr XXVIII/128/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 12 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dzierżkowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.