Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2980

Tytuł:

uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Bogunów, gm. Żórawina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Żórawina
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2980
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2980

UCHWAŁA NR XIX/138/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Bogunów, gm. Żórawina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.), Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje: § 1. 1. W obrębie Bogunów, gm. Żórawina nadaje się nazwę drodze gminnej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 30 ? ul. Jaśminowa. 2. Położenie ulic przedstawiono na kopii mapy, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


13:57:04

Przewodniczący Rady Gminy: Maciej Koba

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2980

Załącznik do uchwały nr XIX/ /138/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/34 /11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Rzeplin, gm. Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Suchy Dwór, gm. Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/178/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Turów, gm. Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/33 /11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom we obrębie Żórawina, gm. Żórawina

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/303/10 Rady Gminy Żórawina z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Mędłów, gm. Żórawina

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2979

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.279.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności pkt 10 załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2978

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2977

  porozumienie nr ED.0711.1.2012 Prezydenta Miasta Głogowa; Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2976

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1261.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 we fragmencie ?oryginałów? uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012 roku nr XIX/100/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz w zakresie w jakim dodaje ona ust. 3 do § 5 uchwały z dnia 29 maja 2006 roku nr XLII/260/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2975

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.