Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.2999

Tytuł:

zarządzenie nr 0050.188.2012 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Burmistrz Miasta Wojcieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2999
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 2999

ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2012 BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje: § 1. Przedkłada się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. § 2. Zarządzenie podjęcia. wchodzi w życie z dniem


13:47:13

Burmistrz: Sławomir Maciejczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2999

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 27 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 28 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 29 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 30 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 31 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 32 ?

Poz. 2999

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 33 ?

Poz. 2999
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2820

  zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4332

  zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 17/2009 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1987

  sprawozdanie Nr 39/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.74

  zarządzenie nr B/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2998

  zarządzenie nr 6/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 20 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pęcław za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2997

  zarządzenie nr 0050.12.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2996

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 112/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XII/76/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Daszyńskiego, Piłsudskiego i Rzeźniczą w Dzierżoniowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2995

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 121/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 157.XIX.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 385/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy Nr IV/29/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.