Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3012

Tytuł:

zarządzenie nr 0050.19.12 Wójta Gminy Kotla z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kotla oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Wójt Gminy Kotla
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3012
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.17.11 Wójta Gminy Kotla z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotla za rok 2010

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/154/01 Rady Gminy Kotla z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kotla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2938

  zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3833

  zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/237/10 Rady Gminy Kotla z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/154/01 Rady Gminy Kotla z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Kotla

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3011

  uchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru komunikacji kolejowej w obrębie wsi Słup

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3010

  uchwała nr XXII/195/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich ?Kopa? w Karpaczu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3009

  uchwała nr 4/12 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3008

  uchwała nr 34/12 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3007

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.