Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.302

Tytuł:

uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Marianowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 302
Hasła:opłaty inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo. Na podstawie art. 16 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Marianowo, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dędek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.462.4454

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2585

  uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1052

  uchwała Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

 • DZ. URZ. 2012.3486

  uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.315

  uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301

  uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300

  uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.299

  uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298

  uchwała Nr XVI/178/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Mielenko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297

  uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 53/8, 61/2, 67/2, 68/2, 69, 70, 72/2 i 72/7 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 1.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.