Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3024

Tytuł:

zarządzenie nr 202/2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Wójt Gminy Wińsko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3024
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 3024

ZARZĄDZENIE NR 202/2012 WÓJTA GMINY WIŃSKO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku za 2011 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 3. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy: Ryszard Mirytiuk


15:20:17

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3024

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 202/ /2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA 2011 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 27 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 28 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 29 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 30 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 31 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 32 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 33 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 34 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 35 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 36 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 37 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 38 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 39 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 40 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 41 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 42 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 43 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 44 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 45 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 46 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 47 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 48 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 49 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 50 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 51 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 52 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 53 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 54 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 55 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 56 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 57 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 58 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 59 ?

Poz. 3024


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 60 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 61 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 62 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 63 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 64 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 65 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 66 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 67 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 68 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 69 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 70 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 71 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 72 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 73 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 74 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 75 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 76 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 77 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 78 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 79 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 80 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 81 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 82 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 83 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 84 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 85 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 86 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 87 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 88 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 89 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 90 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 91 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 92 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 93 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 94 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 95 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 96 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 97 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 98 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 99 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 100 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 101 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 102 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 103 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 104 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 105 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 106 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 107 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 108 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 109 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 110 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 111 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 112 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 113 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 114 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 115 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 116 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 117 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 118 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 119 ?

Poz. 3024

.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 120 ?

Poz. 3024

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 202/ /2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU ZA 2011 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 121 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 122 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 123 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 124 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 125 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 126 ?

Poz. 3024

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 202/ /2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 127 ?

Poz. 3024

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 128 ?

Poz. 3024
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Wińsko z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2010 rok, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 247/2009 Wójta Gminy Wińsko z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2008 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury za 2008 rok oraz sprawozadania z wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5963

  zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Tczów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 365/2010 Wójta Gminy Wińsko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2009 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury za 2009r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4006

  zarządzenie nr 9/12 Wójta Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem (...)

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Spółka z o.o. udzieliła innej polskiej spółce z o.o. pożyczki. W dniu 01-04-2011 wystawiła fakturę na odsetki od w/w pożyczki ze stawką zwolnioną. Odsetki na dzień (...)

 • Samochód w leasingu i ewidencja przebiegu

  Czy w przypadku posiadania samochodu w leasingu, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2003 roku, która to umowa została zakwalifikowana zgodnie z ustawą o podatku (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3023

  uchwała nr 63/254/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2011 rok z objaśnieniami, sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Kowarach za okres od 1 stycznia 2011 do 31 lipca 2011 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  informacja nr OKA-4210-39(11)/2012/216/X/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Tauron Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3021

  uchwała nr 58/49/2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3020

  uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/98 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3019

  uchwała nr XXVI/297/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/191/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.