Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3039

Tytuł:

uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3039
Hasła:gospodarowanie odpadami

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3039

UCHWAŁA NR XXIV/617/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.2)) w związku z Porozumieniem z Województwem Opolskim dotyczącym powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi uchwala się, co następuje: § 1. W celu wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 przyjętego uchwałą nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. określa się: 1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;


1)

13:17:17

3) instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi, określonych w pkt 1, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Na terenie województwa dolnośląskiego nie występują regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska. § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Pokój

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809 i Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3039

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Lp. Nazwa regionu gospodarki odpadami Region wschodni Gminy wchodzące w skład regionu gospodarki odpadami (m.) *, (m.p.) ** Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, Oława (m.), Przeworno, Siechnice, Strzelin, Wiązów, Ziębice, Żórawina; z województwa opolskiego: Brzeg (m.), Lubsza, Skarbimierz Chocianów, Chojnów, Chojnów (m.), Gaworzyce, Głogów, Głogów (m.), Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnica (m.p.), Legnickie Pole, Lubin, Lubin (m.), Miłkowice, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Zagrodno, Złotoryja, Złotoryja (m.), Żukowice Brzeg Dolny, Długołęka, Dobromierz, Dobroszyce, Góra, Jemielno, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Miękinia, Milicz, Niechlów, Oborniki Śląskie, Prusice, Strzegom, Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wąsosz, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław (m.p.), Zawonia, Żarów, Żmigród Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój (m.), Dzierżoniów, Dzierżoniów (m.), Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój (m.), Jordanów Śląski, Kłodzko, Kłodzko (m.), Kondratowice, Kudowa-Zdrój (m.), Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Międzylesie, Niemcza, Nowa Ruda, Nowa Ruda (m.), Pieszyce (m.), Piława Górna (m.), Polanica-Zdrój (m.), Radków, Sobótka, Stoszowice, SzczawnoZdrój (m.), Szczytna, Świdnica, Świdnica (m.), Świebodzice (m.), Walim, Wałbrzych (m.), Ząbkowice Śląskie Boguszów-Gorce, Bolków, Czarny Bór, Janowice Wielkie, Jawor (m.), Jelenia Góra (m.p.), Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Kamienna Góra (m.), Karpacz (m.), Kowary (m.), Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Męcinka, Mieroszów, Mirsk, Mściwojów, Mysłakowice, Paszowice, Piechowice (m.), Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Szklarska Poręba (m.), ŚwieradówZdrój (m.), Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wleń, Wojcieszów (m.) Bogatynia, Bolesławiec, Bolesławiec (m.), Gromadka, Gryfów Śląski, Leśna, Lubań, Lubań (m.), Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów (m.), Zgorzelec, Zgorzelec (m.)

1.

2.

Region północny

3.

Region północno-centralny

4.

Region południowy

5.

Region środkowosudecki

6.

Region zachodni

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3039

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego - RIPOK Region Lokalizacja Lp. Rodzaj instalacji gospodarki odpadami instalacji Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszaGać 90, 55-200 Oława nych odpadów komunalnych - MBP 1. Region wschodni Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zieGać 90, 55-200 Oława lonych i innych bioodpadów - Kompostownia Rudna Wielka 56-210 Wąsosz Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia 2.


Region północnocentralny Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych -Składowisko Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław ul. Janowska 51 54-067 Wrocław Rudna Wielka 56-210 Wąsosz Rusko 66 58-120 Jaroszów Zawiszów 5 58-100 Świdnica ul. Zielona 1 59-300 Lubin ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica ul. Krochmalna 67-200 Głogów ul. Zielona 1 59-300 Lubin ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica ul. Zielona 1 59-300 Lubin ul. Krochmalna 67-200 Głogów Biechów, 67-200 Głogów ul. Rzeszotarska 59-220 Legnica ul. Zielona 1 59-300 Lubin Trzebcz 59-100 Polkowice Ściegny - Kostrzyca 58-533 Mysłakowice ul. Słowackiego 59-400 Jawor ul. Kargula i Pawlaka 16 59-623 Lubomierz 58-420 Lubawka

3.

Region południowy

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

4.

Region północny

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia

Składowisko - składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Składowisko

5.

Region środkowosudecki

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3039

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego - RIPOK Region Lokalizacja Lp. Rodzaj instalacji gospodarki odpadami instalacji Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszaŚciegny ? Kostrzyca nych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 58-533 Mysłakowice sortowania odpadów komunalnych - Składowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszaul. Bazaltowa 1 nych odpadów komunalnych - MBP 59-800 Lubań ul. Bazaltowa 1 59-800 Lubań Trzebień Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zieul. Spacerowa 24 lonych i innych bioodpadów - Kompostownia 59-700 Bolesławiec 6. Region zachodni ul. Zgorzelecka 59-920 Bogatynia ul. Bazaltowa 1 Składowanie odpadów powstających w procesie 59-800 Lubań mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszaTrzebień nych odpadów komunalnych oraz pozostałości z ul. Spacerowa 24 sortowania odpadów komunalnych- Składowisko 59-700 Bolesławiec

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3039

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi - IZ Lp. Region gospodarki odpadami Rodzaj instalacji Mechaniczno- biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów -kompostownia Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Lokalizacja instalacji Zawiszów 5 58-100 Świdnica Rudna Wielka 56-210 Wąsosz ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław Gać 90, 55-200 Oława Zawiszów 5 58-100 Świdnica Rudna Wielka 56-210 Wąsosz Marcinowo 55-100 Trzebnica Rusko 66 58-120 Jaroszów ul. Szczecińska 5 54-517 Wrocław ul. Kościuszki 9 55-140 Żmigród Marcinowo 55-100 Trzebnica Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych ul. Rawicka 56-100 Wołów 56-413 Grabowno Wielkie Skotniki 55-106 Zawonia Zawiszów 5 58-100 Świdnica Byszów ? Gilów 58-230 Niemcza ul. Beethovena 58-300 Wałbrzych 3. Region południowy Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław ul. Słowackiego 59-400 Jawor Ściegny - Kostrzyca 58-533 Mysłakowice ul. Kargula i Pawlaka 16 59 ? 623 Lubomierz 58 ? 420 Lubomierz Byszów ? Gilów

1.

Region wschodni

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

2.

Region północno-centralny

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Składowanie odpadów powstających w procesie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3039

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi - IZ Lp. Region gospodarki odpadami Rodzaj instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Lokalizacja instalacji 58-230 Niemcza Stary Jaworów 58-140 Jaworzyna Śląska ul. Beethovena 58-300 Wałbrzych Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 4. Region północny Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Trzebcz 59-100 Polkowice ul. Witosa 59-305 Rudna Biała 59-225 Chojnów ul. Witosa 59-305 Rudna Ściegny - Kostrzyca 58-533 Mysłakowice 58-420 Lubawka ul. Słowackiego 59-400 Jawor Płóczki Dolne 59-600 Lwówek Śląski Płóczki Dolne 59-600 Lwówek Śląski 59-524 Pielgrzymka 5. Region środkowosudecki 59-632 Lubomierz Płóczki Dolne 59-600 Lwówek Śląski Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych składowisko Karłowiec Mirsk 59-630 58-420 Lubawka 58-379 Czarny Bór ul. Słowackiego 59-400 Jawor Trzebień 59-700 Bolesławiec Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych 6. Region zachodni Lubków 63 59-720 Raciborowice Górne Jędrzychowice 59-900 Zgorzelec Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Lubków 63 59-720 Raciborowice Górne

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3039

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi - IZ Lp. Region gospodarki odpadami Rodzaj instalacji Lokalizacja instalacji ul. Zgorzelecka 59-920 Bogatynia 59-726 Świętoszów Raciborowice Dolne 59-720 Raciborowice Górne Stojanów 59-900 Zgorzelec Jędrzychowice 59-900 Zgorzelec

Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3053

  zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3024

  zarządzenie nr 202/2012 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2011 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2999

  zarządzenie nr 0050.188.2012 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8452

  uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji ?Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 ? 2014 z perspektywą do 2018 roku?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3008

  uchwała nr 34/12 Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3038

  uchwała nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3037

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. ?budowlanej? uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3036

  uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3035

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3034

  uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.