Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

Tytuł:

uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3043
Hasła:dotacje,przedszkola i żłobki,opieka nad dzieckiem

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3043

UCHWAŁA NR XXVI/181/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku skreśla się dotychczasową treść § 2 pkt 3 i zastępuje nową o brzmieniu: ?dziecku faktycznie uczęszczającym do placówki - rozumie się dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki przez nie mniej niż 8 dni roboczych.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


13:15:22

Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulimowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3039

  uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3038

  uchwała nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.