Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

Tytuł:

uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Zawonia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3048
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3048

UCHWAŁA NR XIV/126/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia działając na wniosek Wójta Gminy Zawonia uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się podziału Gminy Zawonia na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów Rady Gminy Zawonia oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Zawonia przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się podział dotychczasowy. Przewodnicząca Rady: Dorota Worotniak


15:27:18

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3048

Załącznik do uchwały nr XIV/ /126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Podział Gminy Zawonia na obwody głosowania

Numer Granice obwodu głosowania obwodu głosowania 1. Sołectwo Zawonia, Sołectwo Kałowice, Sołectwo Pstrzejowice, Sołectwo Sucha Wielka, Sołectwo Budczyce, Sołectwo Sędzice, Sołectwo Niedary, Sołectwo Ludgierzowice i p. Pomianowice. 2. Sołectwo Prawocice, Sołectwo Rzędziszowice, p.Kopiec, Sołectwo Cielętniki, Sołectwo Miłonowice, Sołectwo Grochowa, Sołectwo Tarnowiec, p. Sucha Mała Sołectwo Czachowo, Sołectwo Głuchów Dolny, Sołectwo Skotniki, Sołectwo Radłów, Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, Zawonia, Hala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół w Zawoni, Tarnowiec 9, 55-106 Zawonia

3.

Sołectwo Pęciszów, Sołectwo Trzęsowice Sołectwo Stanięcice, p. Sala nr 4 Zespołu Szkół w Czeszowie, Złotówek, Sołectwo Czeszów, Sołectwo Złotów, p. Trzemsze, ul. M. Konopnickiej 18 Czeszów,
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2663

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2010.203.2002

  uchwała nr XLVI/358/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.