Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3053

Tytuł:

zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Niechlów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3053
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3053

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2011 rok, 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r., 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Jan Głuszko


15:27:20

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3053

Załącznik do zarządzenia nr 16/2012 Wójta Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 27 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 28 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 29 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 30 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 31 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 32 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 33 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 34 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 35 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 36 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 37 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 38 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 39 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 40 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 41 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 42 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 43 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 44 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 45 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 46 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 47 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 48 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 49 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 50 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 51 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 52 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 53 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 54 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 55 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 56 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 57 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 58 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 59 ?

Poz. 3053


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 60 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 61 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 62 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 63 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 64 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 65 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 66 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 67 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 68 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 69 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 70 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 71 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 72 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 73 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 74 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 75 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 76 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 77 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 78 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 79 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 80 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 81 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 82 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 83 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 84 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 85 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 86 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 87 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 88 ?

Poz. 3053

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 89 ?

Poz. 3053
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6168

  zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5819

  zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2738

  uchwała nr 279/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6256

  zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.232.2699

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3052

  uchwała nr XXI/242/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3051

  uchwała nr XVI/121/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3050

  zarządzenie nr 4154/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3049

  uchwała nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.