Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3151

Tytuł:

uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Lipno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3151
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09:58

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami),Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Lipno (-) Czesław Fedyk


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 19 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 20 ?

Poz. 3151

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 21 ?

Poz. 3151
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3150

  uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3149

  uchwała nr XXII/237/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3148

  uchwała nr XXVII/352/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3147

  uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3146

  uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.