Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3152

Tytuł:

aneks nr 1 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 maja 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wójt Gminy Kaczory; Zarząd Powiatu w Pile
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3152
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09:58

zawartego w Pile w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory § 1. W porozumieniu zawartym w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory wprowadza się następującą zmianę: - pkt 2 w §3 otrzymuje brzmienie: ?2) do dnia 11 maja 2012 r. na zadanie,o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i mogą być przeznaczone na druk zaproszeń, plakatów, nagrody i podziękowania dla uczestników lustracji.?. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. z up. Wójta Sekretarz Gminy (-) Gizela Durecka Starosta Pilski (-) Mirosław Mantaj Wicestarosta Pilski (-) Bogusław Mikita

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.547

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3153

  aneks nr 1 Burmistrza Ujścia; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 2 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.803

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Łobżenica; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 1 grudnia 2011r. aneks do porozumienia zawartego w Pile w dniu 07 lutego 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.64

  aneks nr 1 Wójta Gminy Białośliwie; Zarządu Powiatu Pilskiego z dnia 7 września 2011r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 31 marca 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.330.5589

  aneks nr 1 Starosty Pilskiego z dnia 24 października 2011r. do porozumienia zawartego w Pile w dniu 07 lutego 2011 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3151

  uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3150

  uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3149

  uchwała nr XXII/237/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3148

  uchwała nr XXVII/352/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3147

  uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.