Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

Tytuł:

uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Kazimierz Biskupi
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3162
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

11:26

w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)? Rada Gminy Kazimierz Biskupi , działając na wniosek Wójta Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Kazimierz Biskupi na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi. § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XLV/511/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych i uchwała Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr LIV/434/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/511/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. § 5. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. § 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2. Na ustalenie Rady Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Kazimierz Biskupi następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie. Przewodniczący Rady (-) Józef Młodożeniec


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3162

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012 r. Podział Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Sołectwa: Dobrosołowo, Komorowo 1 Sołectwa: Anielewo, Cząstków, Tokarki 2 Sołectwo: Kazimierz Biskupi ul. Zawadzkiego 3 1 1 1

4

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ? ulice: Cicha, Działkowa, Golińska, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Łososia, Ogrodowa, Plac Wolności, Słoneczna, Spokojna, Warszawska

1

5

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ? ulice: Bagno, Biurowiec, Cmentarna, Górnicza, Klasztorna, Konińska, Krzywda, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Niepodległości, Polna, Przyleśna, Targowiskowa, Wąska i miejscowośi: Borowe, Smuczyn, Wygoda

1

6

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ? ulice: Bielawy bez nr 17,27 i 36, Harcerska, 1 Maja od nr 1 do nr 10, Sołecka, Sportowa, Węglewska

1

7

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ? ulice: Bielawy nr 17,27 i 36, Cisowa, Dąbrowskiej, Jodłowa, Kasztanowa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Limbowa, Prusa, 1 Maja od nr 11 do nr 38, Reja, Sienkiewicza, Żeromskiego

1

8

Sołectwo: Kazimierz Biskupi ? ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lipowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa

1

9

Sołectwa: Jóźwin, Kamienica 1

10

Sołectwa: Daninów, Kozarzew, Kozarzewek

1

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3162

11

Sołectwa: Bochlewo, Nieświastów

1

12

Sołectwo: Posada ? ulice: Elizy Orzeszkowej, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasickiego, Reymonta, Słowackiego, Tuwima

1

13

Sołectwo : Posada ? ulice: Asnyka, Brandta, Brzechwy, Chełmońskiego, Długosza, Fredry, Gersona, Kasprowicza, Kołłątaja, Kossaka, Kruczkowskiego, Kuncewiczowej, Leśmiana, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Orkana, Orłowskiego, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Staffa, Świętego Alberta, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żeromskiego

1

14

Sołectwa: Sokółki, Wola Łaszczowa

1

15

Sołectwa: Wieruszew, Władzimirów

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3161

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3160

  uchwała nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3159

  uchwała nr XXIV/127/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3158

  uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Olszówka z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszówka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3157

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.