Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3171

Tytuł:

uchwała nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Konina
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3171
Hasła:instytucje kultury

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:49

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406) ? Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 roku tworzy sie samorządową instytucję kultury pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Koninie. § 2. Przedmiotem działania Młodzieżowego Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta Konina. § 3. 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury. 2. Młodzieżowemu Domowi Kultury w Koninie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Konina (-) Wiesław Steinke


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3171

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3171

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3171

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3171

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3171
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.125.1

  uchwała nr XXXVI/145/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nadania statutu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1983

  uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/76/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą:  ?Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach?

 • DZ. URZ. 2009.29.434

  uchwała nr XXVIII/253/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie ?Sandomierskie Centrum Kultury?

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

 • Zastępstwo za dyrektora

  Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Czy to prawda, że kiedy korzystam z urlopu wypoczynkowego - muszę wyznaczyć za siebie zastępstwo? Czy to prawda, iż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3170

  uchwała nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3169

  uchwała nr 394 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3168

  uchwała nr 390 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3167

  uchwała nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Konin na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.