Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3172

Tytuł:

uchwała nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Baranówek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3172
Hasła:statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:49

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Baranówek. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 10 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Olgierd Wajsnis


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3172

Załącznik do Uchwały Nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3172

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3172
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1248

  uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Marszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5405

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3502

  uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3199

  uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3171

  uchwała nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3170

  uchwała nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3169

  uchwała nr 394 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3168

  uchwała nr 390 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3167

  uchwała nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Konin na sektory


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.