Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3175

Tytuł:

zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wójt Gminy Orchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3175
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:48

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.267 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam, co następuje : § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia § 2. Powyższe sprawozdanie przedkłada się: - Radzie Gminy w Orchowie, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt (-) mgr inż. Teodor Pryka


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3175

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 16 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 17 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 18 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 19 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 20 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 21 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 22 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 23 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 24 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 25 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 26 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 27 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 28 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 29 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 30 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 31 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 32 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 33 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 34 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 35 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 36 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 37 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 38 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 39 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 40 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 41 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 42 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 43 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 44 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 45 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 46 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 47 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 48 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 49 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 50 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 51 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 52 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 53 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 54 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 55 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 56 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 57 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 58 ?

Poz. 3175

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 59 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 60 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 61 ?

Poz. 3175

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 62 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 63 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 64 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 65 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 66 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 67 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 68 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 69 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 70 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 71 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 72 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 73 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 74 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 75 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 76 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 77 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 78 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 79 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 80 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 81 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 82 ?

Poz. 3175

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 83 ?

Poz. 3175
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.353.6202

  zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2293

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Orchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.3442

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych Gminy Orchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.347.5996

  uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Orchowo.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3174

  porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków; Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3173

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Brzezie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3172

  uchwała nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Baranówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3171

  uchwała nr 398 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3170

  uchwała nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.