Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3178

Tytuł:

uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Wilczyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3178
Hasła:odpady

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

14:36

w sprawie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 01.07.2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Juliusz Wiechecki

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1228

  uchwała Nr XVII/190/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr 170/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuiją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.3307

  uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3177

  uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wilczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3176

  decyzja nr OWA-4210-56(5)/2012/13859/III/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Warszawie - Rembertowie (woj. mazowieckie) i w Witkowie (woj. wielkopolskie).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3175

  zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3174

  porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków; Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3173

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Brzezie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.