Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3180

Tytuł:

uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3180
Hasła:statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

14:36

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Dobra Nadzieja. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 15 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Olgierd Wajsnis


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3180

Załącznik do Uchwały Nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3180
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2175

  uchwała nr XXX/427/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.792

  uchwała nr XXV/345/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3179

  uchwała nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piaskowej w Nowej Wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3178

  uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości letniskowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3177

  uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wilczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3176

  decyzja nr OWA-4210-56(5)/2012/13859/III/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Warszawie - Rembertowie (woj. mazowieckie) i w Witkowie (woj. wielkopolskie).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3175

  zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.