Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3184

Tytuł:

uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3184
Hasła:statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

14:35

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Lubomierz. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 22 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Olgierd Wajsnis


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3184

Załącznik do Uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3184

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3184
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1248

  uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Marszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5405

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3502

  uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3199

  uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3183

  uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3182

  uchwała nr XVI/186/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kuczków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3181

  uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kowalew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3180

  uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3179

  uchwała nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piaskowej w Nowej Wsi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.