Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3193

Tytuł:

rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3193
Hasła:strefy ochronne ujęć wody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

16:03

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Określa się wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych: 1) rzeki Orla od źródeł do ujścia do Baryczy, 2) rzeki Rów Polski od źródeł do ujścia do Baryczy, 3) rzeki Kuroch od źródeł do ujścia do Baryczy, 4) rzeki Czarna Woda od źródeł do ujścia do Baryczy, 5) rzeki Świerzna na obszarze obrębów geodezyjnych z terenu gminy Oleśnica w powiecie oleśnickim, wskazanych w Załączniku nr 1, Tabela nr 4, 6) rzeki Żurawka od źródeł do ujścia do Ślęzy, 7) rzeki Cicha Woda od źródeł do ujścia do Odry, 8) rzeki Wierzbiak od źródeł do ujścia do Kaczawy. 2. Określa się wody podziemne na ujęciu wody Bukownica na terenie gminy Krobia w zlewni rzeki Rów Polski, jako wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Ujęcie Bukownica znajduje się w granicach obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć w zlewni rzeki Rów Polski, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2. § 2. 1. Określa się obszary o łącznej powierzchni 230 946,18 ha (2309,46 km2 ), jako szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód określonych w § 1 należy ograniczyć: 1) w zlewni rzeki Orla obszar o powierzchni 116 561,20 ha (1165,61 km2), znajdujący się na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 1, 2) w zlewni rzeki Rów Polski obszar o powierzchni 46 612,16 ha (466,12 km2), znajdujący się na terenie województwa wielkopolskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 2,


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3193

3) w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch obszar o powierzchni 23 284 ha (232,84 km2), znajdujący się na terenie województwa wielkopolskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 3, 4) w zlewni rzeki Świerzna o powierzchni 2 866,62 ha (28,67 km2), znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 4, 5) w zlewni rzeki Żurawka o powierzchni 17 365,19 ha (173,65 km2), znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 5, 6) w zlewni rzek Cicha Woda i Wierzbiak o powierzchni 24 257,01 ha (242,57 km2), znajdujący się na terenie województwa dolnośląskiego, zawarty w granicach obrębów geodezyjnych wymienionych w Załączniku nr 1, Tabela nr 6. 2. Przebieg granicy i zasięg obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, o których mowa w ust. 1 zaznaczono na mapach stanowiących Załączniki do niniejszego rozporządzenia: Załącznik nr 2 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Orla, Załącznik nr 3 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Rów Polski, Załącznik nr 4 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch, Załącznik nr 5 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Świerzna, Załącznik nr 6 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Żurawka, Załącznik nr 7 ? Obszar szczególnie narażony w zlewni rzek Cicha Woda i Wierzbiak. § 3. Traci moc rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 108 poz. 1253, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 31 poz. 645, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 57 poz. 1129). § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (-) Witold Sumisławski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3193

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszarów szczególnie narażonych

Obszar szczególnie narażony (OSN)

Województwo

Powiat

Gmina

Obręb geodezyjny 302003_2.0010 302003_2.0012 302201_4.0001 302201_5.0001 302201_5.0002 302201_5.0004 302201_5.0005 302201_5.0008 302201_5.0009 302201_5.0010 302201_5.0011 302201_5.0013 302201_5.0014 302202_4.0001 302202_5.0001 302202_5.0003 302202_5.0004 302202_5.0005 302202_5.0009 302202_5.0010 302202_5.0011 302202_5.0012 302202_5.0013 302202_5.0014 302202_5.0015 302202_5.0017 Wszystkie obręby Wszystkie obręby Wszystkie obręby 300403_5.0004

Powierzchnia OSN (km 2 )

Pleszew

Dobrzyca

Bojanowo

obszar w zlewni rzeki Orla

Wielkopolskie

Rawicz

1165,61

Jutrosin

Miejska Górka Pakosław Rawicz Gostyń Krobia

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3193

Pępowo

Pogorzela

Poniec Kobylin

Koźmin Wielkopolski Krotoszyn

Krotoszyn

300403_5.0006 300403_5.0011 300403_5.0014 Wszystkie obręby 300406_4.0001 300406_5.0002 300406_5.0004 300406_5.0005 300406_5.0006 300406_5.0007 300406_5.0008 300406_5.0009 300406_5.0011 300406_5.0012 300407_5.0010 300407_5.0011 Wszystkie obręby 301203_4.0001 301203_5.0003 301203_5.0004 301203_5.0005 301203_5.0006 301203_5.0007 301203_5.0009 301203_5.0010 301203_5.0011 301203_5.0012 301203_5.0013 301203_5.0014 301203_5.0015 301203_5.0017 301203_5.0019 301203_5.0021 301203_5.0022 301203_5.0023 301203_5.0025 301203_5.0028 301203_5.0030 301204_4.0001 301204_5.0002 301204_5.0004 301204_5.0005 301204_5.0009 301204_5.0013

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3193

Rozdrażew

Zduny

Dolnośląskie

Trzebnica Żmigród

301204_5.0014 301204_5.0016 301204_5.0017 301204_5.0023 301204_5.0024 301204_5.0025 301205_2.0001 301205_2.0002 301205_2.0004 301205_2.0005 301205_2.0006 301205_2.0007 301205_2.0008 301205_2.0009 301205_2.0010 301205_2.0011 301205_2.0012 301205_2.0013 301206_5.0001 301206_5.0002 301206_5.0004 301206_5.0006 022006_5.0006 022006_5.0016 022006_5.0018 022006_5.0024

Tabela nr 2 Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzeki Rów Polski

Obszar szczególnie narażony (OSN)

Województwo Powiat

Gmina

Obręb geodezyjny 302201_5.0003 302201_5.0006 302201_5.0007 302201_5.0012 302201_5.0015 300403_4.0001 300403_5.0001 300403_5.0002 300403_5.0003 300403_5.0005 300403_5.0007 300403_5.0008 300403_5.0009 300403_5.0010


Powierzchnia OSN (km 2 )

Rawicz Bojanowo

obszar w zlewni rzeki Rów Polski Gostyń Krobia

466,12

Wielkopolskie

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3193

300403_5.0012 300403_5.0013 300403_5.0015 300403_5.0016 300403_5.0017 300403_5.0018 300403_5.0019 300403_5.0020 300407_4.0001 300407_5.0001 300407_5.0002 300407_5.0003 300407_5.0004 300407_5.0005 300407_5.0006 Poniec 300407_5.0007 300407_5.0008 300407_5.0009 300407_5.0012 300407_5.0013 300407_5.0014 300407_5.0015 301301_2.0001 301301_2.0003 301301_2.0004* 301301_2.0005* 301301_2.0009 Krzemieniewo 301301_2.0010* Leszno 301301_2.0011 301301_2.0012 301301_2.0014 301301_2.0015 301301_2.0016 Rydzyna Wszystkie obręby

*

opis przebiegu granicy przez obręb geodezyjny w Tabeli nr 7 Tabela nr 3 Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch

Obszar szczególnie narażony (OSN) obszar w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch

Województwo

Powiat

Gmina

Obręb geodezyjny 301204_5.0001 301204_5.0003 301204_5.0006 301204_5.0007 301204_5.0008

Powierzchnia OSN (km 2 )

Wielkopolskie

Krotoszyn

Krotoszyn

232,84

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3193

Rozdrażew Raszków obszar wiejski Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski

301204_5.0010 301204_5.0011 301204_5.0012 301204_5.0015 301204_5.0018 301204_5.0019 301204_5.0020 301204_5.0021 301204_5.0022 301205_2.0003 301706_5.0003 301706_5.0007 301706_5.0014 301706_5.0020 301706_5.0022 301704_1.0005 301704_1.0017

Tabela nr 4 Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzeki Świerzna Obszar szczególnie narażony (OSN) obszar w zlewni rzeki Świerzna Obręb geodezyjny 021406_2.0004 021406_2.0012 Oleśnica obszar Oleśnica 021406_2.0015 wiejski 021406_2.0024 021406_2.0025 Powiat Gmina Powierzchnia OSN (km 2 )

Województwo

Dolnośląskie

28,67

Tabela nr 5 Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzeki Żurawka Obszar szczególnie narażony (OSN) Obręb geodezyjny 022309_2.0008 022309_2.0010 022309_2.0011 022309_2.0012 022309_2.0013 022309_2.0014 022309_2.0016 022309_2.0018 022309_2.0019 022309_2.0020 022309_2.0021 022309_2.0025 022309_2.0027 022309_2.0028 Powierzchnia OSN (km 2 )

Województwo

Powiat

Gmina

obszar w zlewni rzeki Żurawka

Dolnośląskie

Wrocław Żórawina

173,65

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3193

Oława

Strzelin

022309_2.0030 021502_2.0001 021502_2.0002 021502_2.0003 021502_2.0004 021502_2.0005 021502_2.0006 021502_2.0007 021502_2.0008 021502_2.0010 Domaniów 021502_2.0011 021502_2.0012 021502_2.0014 021502_2.0015 021502_2.0016 021502_2.0017 021502_2.0018 021502_2.0019 021502_2.0020 021502_2.0023 021701_2.0004 021701_2.0009 Borów 021701_2.0012 021701_2.0017 021704_5.0027 Strzelin 021704_5.0032 021705_5.0007 Wiązów 021705_5.0018 021705_5.0020

Tabela nr 6 Wykaz obrębów geodezyjnych w granicach obszaru szczególnie narażonego w zlewni rzek Cicha Woda i Wierzbiak Obszar szczególnie narażony (OSN) Obręb geodezyjny 021802_2.0001 021802_2.0003 021802_2.0004 021802_2.0006 021802_2.0008 021802_2.0009 021802_2.0010 020904_2.0003 020904_2.0005 020905_2.0002 020905_2.0004 020905_2.0005 Powierzchnia OSN (km 2 )

Województwo

Powiat

Gmina

Środa Śląska obszar w zlewni rzek Cicha Woda i Wierzbiak Dolnośląskie

Malczyce

242,57

Kunice Legnica Legnickie Pole

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3193

Ruja

Jawor

Wądroże Wielkie

020905_2.0007 020905_2.0008 020905_2.0009 020905_2.0011 020905_2.0015 020908_2.0001 020908_2.0002 020908_2.0003 020908_2.0004 020908_2.0007 020908_2.0011 020908_2.0013 Wszystkie obręby

Tabela nr 7 Opis przebiegu granicy przez obręby geodezyjne, których fragmenty znajdują się na obszarze działania RZGW we Wrocławiu Obszar szczególnie narażony (OSN)

Gmina

Obręb geodezyjny 301301_2.0004

Przebieg granicy OSN przez obręby geodezyjne, których fragmenty znajdują się na obszarze działania RZGW we Wrocławiu od przecięcia drogi krajowej nr 12 ze wschodnią granicą obrębu geodezyjnego Krzemieniewo granica biegnie na zachód drogą krajową nr 12 przez obręby: Krzemieniewo (dz. nr: 852 i 456), Drobin (dz. nr 114) i Garzyn (dz. nr: 106 i 210) do przecięcia z granicą obrębów geodezyjnych: Garzyn-Pawłowice

obszar w zlewni rzeki Krzemieniewo 301301_2.0005 Rów Polski 301301_2.0010

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Orla

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.

Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Rów Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.

Obszar szczególnie narażony w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.

Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Świerzna

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.

Obszar szczególnie narażony w zlewni rzeki Żurawka

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3193

Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r.

Obszar szczególnie narażony w zlewni rzek Cicha Woda i Wierzbiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5626

  rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • DZ. URZ. 2012.2180

  rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3143

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009r. zmieniające rozporządzenie nr 2/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasiłek przedemerytalny a zatrudnienie

  Jaką kwotę brutto może zarobić osoba znajdująca się na zasiłku przedemerytalnym?

 • Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

  W przypadku egzekucji z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie obejmuje wypłat bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i (...)

 • Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

  Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami (...)

 • Działalność rolnicza

  Jestem po wyższych studiach technicznych, ale nie rolniczych. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w branży finansowej. Mam zamiar kupić 2 ha pola i zacząć (...)

 • Budowa studni wąskorurowej

  Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3192

  uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sowina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3191

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3190

  uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Rokutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3189

  uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3188

  uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.