Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3199

Tytuł:

uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3199
Hasła:statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09:52

w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Taczanów Pierwszy. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 33 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący (-) Olgierd Wajsnis

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3199

Załącznik do Uchwały Nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3199

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3199
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2399

  uchwała nr XVI/190/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1248

  uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Marszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5405

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3502

  uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3198

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3197

  uchwała nr 184/XIX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Ślesin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3196

  uchwała nr XVII/269/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzeziu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3195

  uchwała nr XVI / 97 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzew w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3194

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej KOWANÓWKO w rejonie miejscowości Oborniki i Kowanówko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.