Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3231

Tytuł:

aneks nr 1 Starosty Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie, pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym? dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-06
Organ wydający:Starosta Węgrowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3231
Hasła:administracja publiczna

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3230

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2011r. zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4207

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Panem Bogusławem Piątkiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. 2009.198.1663

  aneks Nr 1/2009 do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim Panem Jerzym Kolarzem, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku Panem Piotrem Jaroszem w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.693

  porozumienie nr 2/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków ? Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  porozumienie nr 1/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

zamów dokument

Porady prawne

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Las jako pojęcie ustawowe

  Jak brzmi definicja legalna lasu?

 • ZUS od munduru

  W ramach obowiązków zleconych przez pracodawcę, osoba zatrudniona w lasach państwowych w administracji (poza służbą leśną) musi korzystać z munduru. Po pobraniu (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3230

  porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali ? Skarbnika Powiatu zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński ? Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki ? Wicestarosta Miński, zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów II stopnia w zawodzie fryzjer oraz kucharz małej gastronomii realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3229

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. zawarte w dniu 19 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Krzysztof Fedorczyk ? Starosta Węgrowski, 2. Pani Ewa Besztak ? Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc ? Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier ? Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Pani Ireny Brejna, zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzająceg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3228

  zarządzenie nr 14/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka ?Julin? w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3227

  uchwała nr 106/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3226

  uchwała nr 105/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.