Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3335

Tytuł:

uchwała nr 377/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Zarząd Województwa Mazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3335
Hasła:budżety

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3788

  uchwała nr 593/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1859

  uchwała nr 222/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1341

  uchwała nr 168/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3532

  uchwała nr 537/144/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1005

  uchwała nr 2744/294/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3334

  uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3333

  uchwała nr XXXIV/824/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3332

  porozumienie nr IR. 032.1.6.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Jarosława Grendę ? Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa ? Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3331

  porozumienie nr IR. 032.1.5.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła ? Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Łochów ? Marii Komuda, zwaną dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3330

  uchwała nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.