Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3336

Tytuł:

aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Zarząd Powiatu Pułtuskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3336
Hasła:administracja publiczna

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.1474

  porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3310

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.4932

  porozumienie nr 7/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4842

  porozumienie nr 031.2.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4839

  porozumienie nr 11/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3335

  uchwała nr 377/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3334

  uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3333

  uchwała nr XXXIV/824/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3332

  porozumienie nr IR. 032.1.6.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Jarosława Grendę ? Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa ? Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3331

  porozumienie nr IR. 032.1.5.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka ? Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak ? Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego ? Anny Bala, zwanym dalej ?Powierzającym? a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła ? Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Łochów ? Marii Komuda, zwaną dalej ?Przyjmującym?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.