Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3343

Tytuł:

uchwała nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-24
Organ wydający:Rada Miejska Kalisza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3343
Hasła:pomoc materialna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 3343

UCHWAŁA NR XXV/324/2012 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza?, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. § 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/480/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 2023 z późn. zm. ). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Grzegorz Sapiński


08:32:29

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3343

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3343
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3608

  obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania błędów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lubartów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3342

  uchwała nr xx/178/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały NR XXXIII/238/09 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 marca 2009r.w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3341

  uchwała nr XXII/291/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/277/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich oraz regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie miasta Piły

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3340

  uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3339

  uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3338

  uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Perzowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.