Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3455

Tytuł:

uchwała nr 203/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3455
Hasła:statuty

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3874

  uchwała nr 351/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2448

  uchwała nr 174/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1050

  zarządzenie nr 3/PCPR/09 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.673

  zarządzenie nr 7/PCPR/10 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3558

  uchwała nr 501/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy w Konstancinie-Jeziornie, gm. Konstancin-Jeziorna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3454

  uchwała nr 193/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3453

  uchwała nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3452

  uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3451

  uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3450

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.