Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3502

Tytuł:

uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3502
Hasła:statuty jednostek pomocniczych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 3502

UCHWAŁA NR XX/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: § 1. Uchwala się statut sołectwa Nowa Wieś. Statut stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. § 3. Traci moc zał. Nr 25 do uchwały nr XXX/184/97 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 marca 1997r. w sprawie zarządzenia statutów sołectw i osiedli. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Olgierd Wajsnis


14:54:34

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3502

Załącznik do Uchwały Nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3502

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3502
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1248

  uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Marszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5405

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8465

  uchwała nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3199

  uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3325

  uchwała nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3501

  ogłoszenie nr 11 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3500

  zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3499

  uchwała nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej W OSIECZNEJ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Kąkolewo, gmina Osieczna - działka numer ewidencyjny 452/6 oraz część działki numer 449.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3498

  uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kaliska 2? w Wągrowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3497

  uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w południowej części miejscowości Gronówko.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.