Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3666

Tytuł:

uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. zniesienia Sołectwo Ostrowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3666
Hasła:sołectwa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 3666

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 6 sierpnia 2012 r. zniesienia Sołectwo Ostrowo Na podstawie art. 5ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r, Nr 142, poz 1591 ze zm. ), oraz § 8 ust. 1 Uchwały Nr 62 / VIII/ 2003 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie Statutu Gminy Wierzbinek ( Dz. Urz. Woj. Wlkp, Nr 149, poz 2806 z dnia 16 września 2003 r) § 1. Znosi się Sołectwo Ostrowo. § 2. Zniesienie Sołectwa następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Elżbieta Walicka


12:50:13
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3713

  zarządzenie nr 6/11 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 21 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3667

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.2856

  uchwała nr XL/251/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.327.5455

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.202.3170

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3665

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3664

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3663

  porozumienie nr 84/12 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin, w Słupii Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3662

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia Nr 84/12 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz ? Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189 oraz wjazdy do posesji na pow. 349m2 -strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 ? strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3661

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.