Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3678

Tytuł:

uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Krzymów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3678
Hasła:przedszkola,obwody szkolne,szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3678

UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY GMINY KRZYMÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 14a ust.1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Krzymów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krzymów oraz granice ich obwodów według załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Sieć publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów tworzą: 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, Paprotnia ul. Zielona 12, 62 -513 Krzymów. 2. Szkoła Podstawowa w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów. 3. Zespół Szkół w Brzeźnie, Brzeźno ul. Kwiatowa 20a, 62-513 Krzymów, korzystający również z pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Konińskiej 12 w Brzeźnie ? w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum. 4. Zespół Szkół w Krzymowie, Krzymów ul. Główna 1, 62-513 Krzymów ? w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. § 3. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Paprotni, Paprotnia ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów. 2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szczepidle, Szczepidło 52, 62-513 Krzymów. 3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie,


11:03:04

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3678

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Brzeźnie, Brzeźno ul. Kwiatowa 20a, 62-513 Krzymów. 4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzymowie, Krzymów ul. Główna 1, 62-513 Krzymów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy (-) Danuta Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3678

Załącznik do Uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4400

  uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/298/2009 Rady Gminy Oława z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Koniec I semestru w szkole podstawowej

  Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3677

  uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3676

  uchwała nr XXII / 206 / 2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie; określenia zasad i trybu korzystania z obiektów świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3675

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ; zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3674

  obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3673

  uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.