Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3685

Tytuł:

uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Sieroszewice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3685
Hasła:zadania publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3685

UCHWAŁA NR XV/123/2012 RADY GMINY SIEROSZEWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie art.19 c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 toku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 234 z 2010 r.poz.1536 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala , co następuje: § 1. Określa się ? Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej? stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. § 4. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice (-) Paweł Siwak


13:23:13

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3685

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3685

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3685

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3685

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3685
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 69/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3684

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3683

  uchwała nr XIX/136/12 Rady Gminy Słupca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3682

  porozumienie Burmistrza Miasta Sompolno; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3681

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3680

  uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Krzymów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.