Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

Tytuł:

zarządzenie nr 563/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3698
Hasła:wybory,zarządzenia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3698

ZARZĄDZENIE NR 563/12 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póź. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Obrzycko dla wyboru radnego w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym w Obrzycku ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Lipowa, Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Stawna, Świerkowa, Żeromskiego. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 , wyznacza się na niedzielę 18 listopada 2012 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek


08:39:32
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2363

  uchwała nr VII/24/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Obrzycko w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3151

  sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.928

  uchwała nr XXXII/148/2010 Rady Miejskiej Obrzycko z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/43/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  zarządzenie nr 88/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brańsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3233

  uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3697

  uchwała nr XXV/147/2012 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3696

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3694

  uchwała nr XXVII/111/12 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3693

  uchwała nr XXIV/217/2012 Rady Gminy Skulsk z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIII/212/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/2011 Rada Gminy Skulsk z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość wynagradzania za inkaso na terenie Gminy Skulsk.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.