Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

Tytuł:

uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Łubowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3703
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3703

UCHWAŁA NR XVII/211/2012 RADY GMINY ŁUBOWO z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łubowo uchwala, co następuje : § 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych dróg stanowiących działki położone w miejscowości Lednogóra, zapisane w księdze wieczystej Kw nr PO1G/00021790/2, właściciel Gmina Łubowo: - nr 161/5 o powierzchni 0,24.08 ha - nr 161/25 o powierzchni 0,07.70 ha - nr 161/26 o powierzchni 0,04.61 ha § 2. Wykonanie punktu 1 powierza się Wójtowi Gminy Łubowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Jan Grabowski


09:53:38
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1009

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.1

  uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 maja 2009r. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3348

  uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Zastawskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161

  uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

 • DZ. URZ. 2009.307.2309

  uchwała nr XXIV/161/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

 • ZUS od premii dla członka zarządu spółki akcyjnej

  Członek zarządu z tytułu uchwały WZA ma otrzymać premię roczną uzależnioną od dochodu firmy. Czy od takiej premii należy odprowadzić składki ZUS?

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Odszkodowanie od organu

  Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  zarządzenie nr 563/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.