Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3704

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3704
Hasła:Informacje o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3704

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 31 sierpnia 2012 r. o decyzji nr WCC/12199B/186/W/OPO/2012/AJ Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 30 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. przy ul. Staszica 6, 63-100 Śrem, postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła. Uzasadnienie: Decyzją z18 marca 2011 r. nr WCC/1219/186/W/OPO/2011/AJ, zmienioną decyzją z 1 sierpnia 2012 r. nr WCC/1219A/186/W/OPO/2012/JP, udzielono Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 21 marca 2011 r. do 31 grudnia 2030 r. W dniu 14 sierpnia 2012 r. wpłynął do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie (zwanego dalej ?Przedsiębiorcą?) o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w zakresie zmiany nazwy ulicy, przy której zlokalizowana jest elektrociepłownia, w związku z ustaleniem przez Burmistrza Śremu nowego numeru porządkowego nieruchomości, na której zlokalizowana jest elektrociepłownia eksploatowana przez Przedsiębiorcę z ul. Staszica na ulicę Grunwaldzką 27. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu (-) Irena Gruszka


09:53:33
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3465

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2012r. o decyzji nr WCC/1219A/186/W/OPO/2012/JP

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr o decyzji nr WCC/95-ZTO-C/433/W/OPO/2012/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012r. O DECYZJI NR WCC/95-ZTO-C/433/W/OPO/2012/ASZ

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO-B/106/W/OPO/2012/AS

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/4-ZTO-A/138/W/OPO/2012/AS

zamów dokument

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Rezygnacja z urlopu wychowawczego

  Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. W dniu 2 lipca 2012 r. przesłała drogą elektroniczną, a 4 lipca 2012 r. drogą pocztową zawiadomienie o rezygnacji z urlopu (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

  Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3703

  uchwała nr XVII/211/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr 161/5, 161/25 i 161/26 położonych w miejscowości Lednogóra

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3702

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego we wsi Lubochnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3701

  uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Lubochnia ? działka nr 15 oraz 35/8,

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3700

  uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej we wsi Lubochnia ? działki nr 369 ÷ 381.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3699

  uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.