Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3886

Tytuł:

uchwała nr XXI/124/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Miejska w Łomiankach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3886
Hasła:planowanie przestrzenne

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.68

  uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3885

  uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3884

  uchwała nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3883

  uchwała nr XXXV/842/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta m.st. Warszawy udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3882

  uchwała nr 77/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3881

  uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.