Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4580

Tytuł:

uchwała nr SZAS.XXI.0007.138.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Dębem Wielkim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Gminy Dębe Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4580
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2680

  uchwała nr SZAS.XVIII.0007.116.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5453

  uchwała nr ZO.XXII.0007.150.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486

  uchwała nr ZO.XVI.0007.99.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.4040

  uchwała nr SZAS.VII.0007.36.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gmine Dębe Wielkie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.485

  uchwała nr GOPS.XVI.0007.98.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4579

  uchwała nr XXXVII/941/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego m.st. Warszawy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4578

  uchwała nr XXXVII/940/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4577

  uchwała nr XXXVII/939/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4576

  uchwała nr XXXVII/938/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4575

  uchwała nr XXXVII/937/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.