Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.483

Tytuł:

zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Polickiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-01
Organ wydający:Starosta Policki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 483
Hasła:koszty utrzymania w Domach dla Samotnych Matek i Kobiet w ciąży

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2012 r. Na podstawie art. 97 ust. 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2012 r. w wysokości 2.119,00 zł. § 2. Koszt, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. § 4. Wykonanie powierza się Dyrektorowi Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Starosta Leszek Guździoł

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.466

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Polickiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.473

  zarządzenie Nr 9 Starosty Polickiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.549

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Polickiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  obwieszczenie nr 3 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonujacego na terenie miasta Olsztyna w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.203

  zarządzenie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.482

  uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.481

  uchwała Nr XIV/79/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  zarządzenie Nr 48/12 Starosty Białogardzkiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.479

  zarządzenie Nr Or.120.05.2012.MB Starosty Kamieńskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.478

  uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.