Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.4970

Tytuł:

uchwała nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Rada Miejska w Błoniu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4970
Hasła:dzieci

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3105

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5267

  uchwała nr 8.128.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2953

  uchwała nr 300/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. 2012.2080

  uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2426

  uchwała nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4969

  uchwała nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały N 21/III/98 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wlasność Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4968

  uchwała nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4967

  uchwała nr XII/113/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4966

  uchwała nr XII/112/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4965

  uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.