Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5124

Tytuł:

uchwała nr XX/154/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiacych własność Powiatu Ostrowskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5124
Hasła:lokale

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.2236

  zarządzenie nr 20 Starosty Ostrowskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.6943

  uchwała nr 404/170/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.76

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ostródzkiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLII/419/2010 z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/330/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Opolskiego lub własność samorządowych osób prawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.3013

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ZASAD WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU MIESZKANIOWEGO POWIATU LIPSKIEGO.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5123

  uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Czosnów we wsi Kazuń Bielany i we wsi Wrzosówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5121

  uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5120

  uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5119

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.