Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5307

Tytuł:

uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Gminy Wieliszew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5307
Hasła:nauczyciele

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.109.3114

  uchwała nr XXXII/424/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo

 • DZ. URZ. 2012.1748

  uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 2012r. W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łagów.

 • DZ. URZ. 2012.2229

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/93/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami ? dla psychologów, pedagogów, logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5306

  uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5305

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Modlińskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5304

  uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Polną i Mazowiecką we wsi Rajszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5303

  uchwała nr XXVIII/157/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5302

  uchwała nr XXI/425/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.