Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.5349

Tytuł:

uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Pułtusku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 5349
Hasła:statuty

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.826

  ogłoszenie nr GGA.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 10 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4691

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Pułtusk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1247

  uchwała nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1627

  uchwała nr XXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.151.4524

  uchwała nr XVIII/136/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ? dróg położonych na terenie Miasta Pułtusk

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5348

  uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5347

  uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pułtusk, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5346

  uchwała nr XXXIX/1036/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5345

  uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5344

  uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie założenia Oddziału Przedszkolnego w Skrzeszewach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.